stanovy a pravidla

PODŘIPSKO CUP - roudnická liga neregistrovaných hráčů (dále již jen jako soutěž PODŘIPSKO CUP) je soutěž neregistrovaných sportovců provozující lední hokej za účelem volnočasového soutěžení výhradně v přátelském duchu a v duchu fair-play.

Každý team přihlášený do soutěže PODŘIPSKO CUP se zavazuje dodržovat předem stanovená pravidla a respektovat i průběžně vydávaná rozhodnutí vedení soutěže. Hráči jednotlivých týmů se účastní soutěže PODŘIPSKO CUP na vlastní nebezpečí. Soutěž PODŘIPSKO CUP neodpovídá za případná zranění, poškození zdraví či majetku. Pokud k něčemu takovému dojde, případ se bude řešit bez účasti soutěže PODŘIPSKO CUP.

Soutěže PODŘIPSKO CUP se mohou účastnit hráči, kteří:
· JSOU registrováni v soutěži PODŘIPSKO CUP
· JSOU starší 18. let
· NEHRÁLI extraligu ledního hokeje
· NEHRÁLI 1. ligu ledního hokeje
· NEHRÁLI 2. ligu ledního hokeje
· Nejsou registrováni v KPI a KPII
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje, ale odehráli pouze 10 utkání nebo až po dovršení 50. let.
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje, mají odehráno více jak 10 utkání, ale s jejich účastí musí souhlasit většina hrajících teamů. Každému teamu je tato VYJÍMKA povolena pouze pro jednoho (1) hráče.

Účastníci - HC Stará Garda Roudnice, HC Quatro Štětí, HC Liška, HC Černěves, OLH Rapid Terezín, HC Libochovany, HC Mšené lázně, HC Čerti České Středohoří, HC Desperados, HC Sparta Litoměřice, HC Šneci

Soupisky
- soupiska obsahuje maximálně třicet (30) hráčů (útočník, obránce, brankář). Každý team je povinen elektronicky zaslat soupisku na vedení soutěže PODŘIPSKO CUP do 24. srpna na e-mail: jan.pistora@seznam.cz Teamu, který do 24. srpna soupisku na určený e-mail nezašle, bude na web umístěna soupiska z předchozího ročníku a dále tomuto teamu nebude umožněno soupisku dodatečně upravovat. Proti tomuto se nelze nijak odvolávat, výjimky jsou nepřípustné. Soupiska musí obsahovat název teamu, příjmení a jméno hráče, datum a rok narození hráče, označení kapitána, označení asistentů. V soupisce, která je 24. srpna zasílána na vedení soutěže PODŘIPSKO CUP, se nevyplňuje kolonka „Číslo dresu“. Číslo dresu se u hráče vyplní vždy před začátkem utkání. Hráče, který se utkání neúčastní, v soupisce přeškrtněte. Soupisku je možno dodatečně upravovat do 31.prosince.. Jakoukoliv dodatečnou úpravu nebo změnu soupisky schvaluje vedení soutěže PODŘIPSKO CUP a rovněž s nimi musí souhlasit alespoň většina teamů soutěže PODŘIPSKO CUP. Žádost o dodatečnou úpravu nebo změnu soupisky zašlete elektronicky na e-mail: jan.pistora@seznam.cz Poslední možný termín zaslání žádosti o dodatečnou úpravu nebo změnu soupisky na vedení soutěže PODŘIPSKO CUP je 31. prosince. Každá doručená žádost o dodatečnou úpravu nebo změnu soupisky na vedení soutěže PODŘIPSKO CUP bude elektronicky zaslána všem kapitánům hrajících teamů a ti se do deseti (10) dnů k této žádosti vyjádří.

Přestupy
- je povolen 1x za rok a to maximálně dva(2) odchozí a dva(2) příchozí hráči na každý tým. Termín přestupů bude oznámem předem (kolem vánoční pauzy) a to v délce 14 dní.

Hostování
- v utkání je povoleno použít maximálně dva (2) hostující hráče a jednoho (1) hostujícího brankáře, ale pouze registrované v soutěži PODŘIPSKO CUP. Hostující hráč bude do soupisky zapsán do kolonky „Hostující hráč - brankář“. Hostujícímu hráči se nebude započítávat kanadské bodování. Hostování hráčů je možné pouze v případě má-li žádající team k dispozici jen sedm (7) hráčů ze svého teamu. Hostování hráčů je povoleno pouze v základní části. Hostování hráčů v play off již není přípustné. Před zahájením utkání musí kapitán soupeře podepsat v soupisce svého soupeře, že souhlasí s nastoupení hostujícího hráče do utkání.

Hráč na zkoušku
- je hráč, který není registrovaný v soutěži PODŘIPSKO CUP a o tuto možnost se teprve uchází. V utkání je povoleno použít maximálně dva (2) hráče na zkoušku a jednoho (1) brankáře na zkoušku. Hráč na zkoušku, musí splňovat pravidla soutěže PODŘIPSKO CUP. Hráč na zkoušku bude do soupisky zapsán do kolonky „Hráč - brankář na zkoušku“. Hráči na zkoušku se nebude započítávat kanadské bodování. Použít hráče na zkoušku je povoleno pouze v základní části. Použít hráče na zkoušku v play off již není přípustné. Před zahájením utkání musí kapitán soupeře podepsat v soupisce svého soupeře, že souhlasí s nastoupení hráče na zkoušku do utkání.

Neoprávněný start hráče
- hráči, kterému bude prokázán neoprávněný start, mu bude automaticky zastavena činnost na jeden (1) rok v soutěži PODŘIPSKO CUP. Za neoprávněný start se považuje veškeré porušení odsouhlasených pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP. Proti tomuto se nelze nijak odvolávat, výjimky jsou nepřípustné.

Věková hranice hráče
- soutěž PODŘIPSKO CUP mohou hrát pouze hráči starší osmnácti (18) let. Věkovou hranici splňuje rovněž i hráč, který osmnáct (18) let dovrší v průběhu probíhající sezóny.

Výstroj
- všichni hráči musí mít kompletní hokejovou výstroj, potřebnou pro hru na ledové ploše. Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů. Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením. Hráč hrající v nepovolené výstroji bude vykázán z hřiště a do hry smí zasáhnout, jen když bude mít na sobě kompletní hokejovou výstroj.

Dresy
- všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech (s výjimkou brankáře, který smí nosit dres odlišné barvy od zbytku družstva). Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo, které musí být našité nebo natisknuté. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají číslo na dresu, musí nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou. V případě, že některé z hrajících družstev nebude mít k dispozici jednotné dresy, oznámí tuto skutečnost, v rámci oboustranně slušného chování, soupeři. Nejednotnost dresů se nepovažuje za porušení pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP.

Rozhodčí
- utkání řídí dva (2) rozhodčí. Nepodaří-li se pro utkání sehnat žádného rozhodčího, každý team určí jednoho (1) hráče, který utkání odpíská.

Kanadské bodování
- kanadské body se hráčům přidělují dle vyhotoveného Zápisu o utkání, který byl po skončení utkání řádně zkontrolován a podepsán oběma kapitány hrajících teamů. Jeden (1) kanadský bod se přidělí hráči, který vstřelí branku a jeden (1) kanadský bod se přidělí hráči, který na vstřelenou branku přihrál.

Pohár
- team, který bude mít v držení putovní pohár je povinen jej opatrovat tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že se tak stane a pohár bude znatelně poškozen, případně zničen, tak team, který jej má v držení, na vlastní náklady pořídí nový identický pohár. Každý z teamů na ceny přispíval a mají nárok na nepoškozený pohár!!! Jedná se o putovní ceny.

HERNÍ SYSTÉM:

V soutěži PODŘIPSKO CUP se používá dvoubodový systém. Při dvoubodovém systému jsou body udělovány takto: dva (2) body vítěznému družstvu, jeden (1) bod každému družstvu za nerozhodný výsledek, nula (0) bodů za prohrané utkání.

Základní část se odehraje na jedno (1) rozdělovací kolo (každý s každým). Po odehrání základní části se soutěž PODŘIPSKO CUP rozdělí na skupinu A, kterou utvoří teamy umístěné na 1. až 6. místě (2x každý s každým) a skupinu B, kterou utvoří teamy umístěné na 7. až 11. místě (3x každý s každým). O pořadí rozhoduje: 1. Vyšší počet bodů 2. Vzájemné zápasy 3. Vyšší brankový rozdíl (skóre) 4. Větší počet vstřelených branek.


PLAY OFF:

do play off postoupí všech šest (6) teamů skupiny A a dva (2) teamy ze skupiny B, umístěné na 1. a 2. místě, které se ve skupině A zařadí na 7. a 8. místo.

Play off se odehraje systémem na dvě (2) utkání. O postupujícím rozhodují body či následně celkové skóre z obou zápasů.

1. - 8.
2. - 7.
3. - 6.
4. - 5.

Finále se hraje na dva vítězné zápasy. Případě remízy v jakémkoliv finálovém zápase o vítězi rozhodují nájezdy (3 na každé straně a následně pak náhlá smrt po jednom nájezdu). Zápas musí mít vždy vítěze. O třetí místo se bude hrát pouze jeden zápas. Zápasy o umístění nebudou.

PLAY OUT:
play out hrají teamy umístěné na devátém (9.) až dvanáctém (11.) místě. Každý s každým formou tabulky, která se po základní části nenuluje.

Kontumace utkání

- posuzuje a uděluje vedení soutěže
- nastává vždy při porušení pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP        
- kontumace utkání se může provést i zpětně
- skóre 0:5 v neprospěch kontumovaného mužstva
- dva (2) body do tabulky pro soupeře provinilce
- skóre 0:5 se zanese i do celkové tabulky vstřelených a obdržených branek u obou soupeřů
- u soupeře kontumovaného mužstva se kanadské bodování z dosažených branek ponechá

Místo utkání:

  • Zimní stadion Roudnice nad Labem

Pravidla pro utkání:
PODŘIPSKO CUP se hraje dle pravidel ČSLH upravené směrnicí č. 40 pro hru tělem a holí v žákovských a dorosteneckých kategorií.
Utkání základní části, play off a play out se hrají 3 x 15 minut. Na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut.
Utkání o 1. místo se hraje na dvě (2) vítězná utkání, v případě nerozhodného stavu po dvou (2) odehraných utkání následuje utkání třetí (3), utkání se hraje 3 x 15 minut, po druhé třetině následuje úprava ledu. Na odehrání utkání je vyhrazena doba sto (100) minut. V případě nerozhodného stavu třetího (3) utkání budou následovat tři (3) samostatné nájezdy.
Utkání o 3. místo se hraje na dvě (2) utkání, utkání se hraje 3 x 15 minut, po druhé třetině následuje úprava ledu. Na odehrání utkání je vyhrazena doba sto (100) minut. V případě nerozhodného stavu utkání budou následovat tři (3) samostatné nájezdy.
Utkání řídí dva (2) rozhodčí, není-li uvedeno jinak. Žádný z nich není označen jako hlavní, oba disponují všemi pravomocemi hlavního i čárového rozhodčího. Dalším řídícím je časoměřič, který ve svém boxu kontroluje zápis a pořizuje jeho doplnění tak, aby bylo možné z něho vystupovat při tvorbě statistik (střelec branky, 1x asistence, vyloučení nebo případné doplňující informace jako zranění, komentáře apod.).
Zápis k utkání slouží jako pomůcka pro STK ke zdárnému řízení soutěže, případně pro disciplinární komisi jako podnět k zahájení disciplinárního řízení. Není to oficiální dokument a nemůže sloužit k jakýmkoliv občansko-právním účelům.
Zápis o utkání je předtištěný a je uložen v boxu časoměřičů.
Do zápisu může zapisovat pouze časoměřič, rozhodčí a kapitán teamu. Pokud chce do zápisu někdo něco dodat, požádá o to rozhodčího nebo kapitána. Ten tak učiní za předpokladu, že ona poznámka bude věcná (např. stížnost).
V zápise, stejně jako na ledě bude označen kapitán, který smí jako jediný jednat (v rámci oboustranně slušného chování) s rozhodčím. Pokud nebude označen, nemusí ho rozhodčí respektovat jako kapitána. Za označení se považuje písmeno "C" (pokud chybí v utkání tradiční kapitán a písmena jsou na dresech natištěna, může to být i asistent označený písmenem "A"). Jakékoliv diskuse s rozhodčím se vedou pouze v ohraničeném prostoru pro rozhodčí u časomíry.
Zakázané uvolnění - posuzuje se dle starých pravidel.
Kotouč z dohledu v prostoru brankoviště - pokud rozhodčí ztratí kotouč z dohledu v prostoru brankoviště a není si 100% jistý, zda prošel brankovou čáru a není možné takový stav objektivně posoudit, rozhodčí může nařídit trestné střílení.
Tresty:
- hráči, kterému byl v utkání udělen Osobní trest (10) nebo Osobní trest do konce utkání (OK), mu bude automaticky zastavena činnost na jedno (1) nejbližší utkání mateřského týmu v soutěži PODŘIPSKO CUP. Do vypršení trestu nesmí potrestaný hráč hostovat/nastupovat za žádný tým  v soutěži PODŘIPSKO CUP.
- hráči, kterému byl v utkání udělen Trest ve hře (TH), mu bude automaticky zastavena činnost na dvě (2) nejbližší utkání mateřského týmu v soutěži PODŘIPSKO CUP. Do vypršení trestu nesmí potrestaný hráč hostovat/nastupovat za žádný tým  v soutěži PODŘIPSKO CUP.
Napadení rozhodčího - kterémukoli hráči, který se rozhodčího úmyslně dotkne rukama či holí, drží ho, strčí do něho nebo ho napadne rukama, holí nebo tělem, podrazí, sekne či jakýmkoli způsobem udeří nebo na rozhodčího plivne, zesměšňuje, narušuje nebo poškozuje řízení utkání, na ledě nebo mimo led či kdekoli na stadionu před, během nebo po skončení utkání udělá sprostý posuňek vůči kterémukoli rozhodčímu se uloží Trest ve hře (TH).
- hráči, kterému byl v utkání udělen Trest ve hře (TH) za napadení rozhodčího, mu bude automaticky zastavena činnost na pět (5) nejbližší utkání v soutěži PODŘIPSKO CUP popřípadě může být uložen až doživotní STOP v soutěži PODŘIPSKO CUP.

Dodatečná disciplinární opatření
- vedle postihů uplatňovaných podle schválených pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP smí disciplinární komise kdykoli po skončení utkání vyšetřit jakýkoli případ a může dodatečně zastavit činnost za jakýkoli přestupek na hřišti i mimo ně, k němuž došlo kdykoli před, v průběhu nebo po utkání, ať tyto přestupky rozhodčí potrestal či nikoli.

Disciplinární komise
- komisi tvoří kapitáni nebo určení zástupci hrajících teamů.

PLATBY:

  • Časomíra: 200,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 100,- Kč (platba před zahájením utkání)
  • 1. rozhodčí: 500,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 250,- Kč (platba před zahájením utkání)
  • 2. rozhodčí: 700,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 350,- Kč (platba před zahájením zápasu)
  • Ledová plocha: 2.900,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 1.450,- Kč (platba po ukončení utkání)
  • Celkem za utkání 3.800,- Kč / 3.600,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 1.900,- Kč / 1.800,- Kč
  • pokuta za neodehraný zápas 2.900,- Kč (zaplatí mužstvo, které bez řádné omluvy či řádného vysvětlení na utkání nedorazí)

aktualizace a údržba webu soutěže: 500,- Kč (každý team na sezónu; nově příchozích team 1.000,- Kč v prvním roce)

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 40
(upravující domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí)


1. Následující domácí ustanovení platí:

a) Ve všech utkáních hraných v České republice, včetně mezinárodních, turnajových a přátelských.

b) Od 1. června 2005 bez časového omezení.

2. Je dovolena hra tělem:

a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu – tzv. „trychtýř“). Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.

b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený.

c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího hráče.

3. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje, je zakázáno:

a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení (5´ + OK).

b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

4. Posuzování

a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky, nemají být trestány.

b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525 Krosček, 537 Sekání.

c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění nebo č. 522 Napadení.

d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523 Naražení zezadu (5´ + OK) nebo (TH). Za porušení tohoto pravidla není možné v soutěžích uvedených v čl. 1. a) uložit jen menší trest a osobní trest.
I když se hráč takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul loktem nebo kolenem, Napadení, Vražení na hrazení apod. bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu, neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.

e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, jeli tak uvedeno v pravidlech.

f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrná tvrdost a uložen trest ve hře (TH).

5. Nesportovní chování

a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici podle pravidla č. 551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového jednání.

b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění musí být zákrok posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem a osobním trestem do konce utkání.

Schváleno VV ČSLH dne 25. května 2005.

Tato vnitřní směrnice je platná dnem schválení VV ČSLH, účinnosti nabývá dnem 1.5.2005 a datem nabytí účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.

V Praze dne 25.5.2005