stanovy a pravidla 2023/2024

STANOVY A PRAVIDLA SOUTĚŽE PODŘIPSKO CUP

PODŘIPSKO CUP - roudnická liga neregistrovaných hráčů (dále jen „soutěž PODŘIPSKO CUP“) je soutěž neregistrovaných sportovců provozující lední hokej za účelem volnočasového soutěžení výhradně v přátelském duchu a v duchu fair-play.
Každý team přihlášený do soutěže PODŘIPSKO CUP se zavazuje dodržovat předem stanovená pravidla a respektovat i průběžně vydávaná rozhodnutí vedení soutěže Podřipsko Cup (dále jen „vedení soutěže“). Hráči jednotlivých týmů se účastní soutěže PODŘIPSKO CUP na vlastní nebezpečí. Soutěž PODŘIPSKO CUP neodpovídá za případná zranění, poškození zdraví či majetku. Pokud k něčemu takovému dojde, případ se bude řešit bez účasti soutěže PODŘIPSKO CUP.

Soutěže PODŘIPSKO CUP se MOHOU účastnit pouze hráči, kteří:
· NEJSOU registrovaní v žádné oficiální hokejové soutěži
· JSOU registrovaní v soutěži PODŘIPSKO CUP
· JSOU starší 18. let
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje, ale odehráli pouze 10 utkání nebo až po dovršení 50. let
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje, ale již 10 let aktivně 2. ligu ledního hokeje nehrají a musí být starší 40. let. Účast těchto hráčů schvaluje vedení soutěže včetně všech kapitánů hrajících teamů, přičemž tato VYJÍMKA je každému teamu povolena pouze pro jednoho (1) hráče.
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje, mají odehráno více jak 10 utkání. Účast těchto hráčů schvaluje vedení soutěže včetně všech kapitánů hrajících teamů, přičemž tato VYJÍMKA je každému teamu povolena pouze pro jednoho (1) hráče.

Soutěže PODŘIPSKO CUP se NEMOHOU účastnit hráči, kteří:

· HRÁLI extraligu ledního hokeje
· HRÁLI 1. ligu ledního hokeje
· HRÁLI 2. ligu ledního hokeje

Účastníci
- Stará Garda HC Roudnice, HC Quatro Štětí, OLH Rapid Terezín, HC Čerti Lovosice, HC Desperados Litoměřice, HC Sparta Litoměřice, HC Šneci Roudnice, HC Kaňouři Vraný, HC Orange Blue Slaný, TJ Sokol Přívory, HC Sokol Terezín

Soupiska - obsahuje maximálně třicet (30) hráčů (útočník, obránce, brankář), přesný název teamu, příjmení a jméno hráče, rok narození hráče, označení kapitána, označení asistentů. Vyplněnou soupisku zašlete na vedení soutěže do 26. srpna, elektronicky, na e-mail: vedeni@podripskocup.cz  V soupisce nevyplňujte kolonku „Číslo dresu“. Číslo dresu u hráče vyplňte vždy před začátkem utkání. Hráče, který se utkání neúčastní, v soupisce přeškrtněte. Předtištěná aktuální soupiska všech teamů je uložena v boxu časoměřičů po celou dobu probíhající sezóny.

Dodatečná úprava soupisky - soupisku je možno dodatečně upravovat do 31. prosince. Žádost o dodatečnou úpravu soupisky zašlete na vedení soutěže nejpozději do 20. prosince, elektronicky, na e-mail: vedeni@podripskocup.cz  Dodatečnou úpravu soupisky, pro hráče, kteří se mohou účastnit soutěže PODŘIPSKO CUP, schvaluje pouze vedení soutěže. Dodatečnou úpravu soupisky, pro hráče, kteří mohou hrát na výjimku, schvaluje vedení soutěže a kapitáni hrajících teamů. Každou žádost o dodatečnou úpravu soupisky pro hráče na výjimku vedení soutěže zašle bezodkladně elektronicky všem kapitánům hrajících teamů a ti se do pěti (5) dnů k této žádosti vyjádří.

Přestupy - hráčům jsou povoleny v době od 1. září do 30. září a od 18. prosince do 31. prosince. Žádost o přestup hráče do jiného teamu zašlete na vedení soutěže, elektronicky, na e-mail: vedeni@podripskocup.cz

Brankář - pro soutěžní utkání může být použit jakýkoli brankář registrovaný v soutěži PODŘIPSKO CUP a to kdykoli po celou dobu probíhající sezóny (základní část, play off, play out).

Hostování - hráčům je povoleno pouze v základní části. Hostování hráčů v play off nebo play out není přípustné. Před zahájením utkání musí kapitán soupeře podepsat v soupisce svého soupeře, že souhlasí s nastoupením hostujícího hráče do utkání. Hostující hráč bude do soupisky zapsán do kolonky „Hostující hráč - brankář“. Hostujícímu hráči se nezapočítává kanadské bodování. K hostování se používají hráči z jakéhokoli teamu soutěže PODŘIPSKO CUP.
1) má-li team k dispozici pro utkání šest (6) a méně vlastních hráčů, může pro hostování použít tři (3) hráče.
2) má-li team k dispozici pro utkání sedm (7) vlastních hráčů, může pro hostování použít dva (2) hráče.
3) má-li team k dispozici pro utkání osm (8) vlastních hráčů, může pro hostování použít jednoho (1) hráče.

Hráč na zkoušku
- není registrovaný v soutěži PODŘIPSKO CUP (o tuto možnost se teprve uchází) a musí splňovat pravidla soutěže PODŘIPSKO CUP. Použít hráče na zkoušku je povoleno pouze v základní části. Použít hráče na zkoušku v play off nebo play out není přípustné. Hráč na zkoušku bude do soupisky zapsán do kolonky „Hráč - brankář na zkoušku“. Hráči na zkoušku se započítává kanadské bodování.

Neoprávněný start hráče
- za neoprávněný start hráče se považuje veškeré porušení odsouhlasených pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP. Proti tomuto se nelze nijak odvolávat, výjimky jsou nepřípustné. Hráči, kterému bude prokázán neoprávněný start, mu bude automaticky zastavena činnost na jeden (1) rok v soutěži PODŘIPSKO CUP.

Zásoba puků
- hrající teamy jsou zodpovědní za poskytnutí dostatečné zásoby oficiálních puků.

Výstroj
- všichni hráči musí mít kompletní hokejovou výstroj, potřebnou pro hru na ledové ploše. Výstroj hráčů a brankářů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dresů. Veškeré součásti ochranné výstroje s výjimkou rukavic, přileb a chráničů nohou brankářů se musí nosit zcela pod oblečením. Hráč hrající v nepovolené výstroji bude vykázán z hřiště a do hry smí zasáhnout, jen když bude mít na sobě kompletní hokejovou výstroj.                                                                                      
Dresy - všichni hráči obou družstev musí být oblečeni v jednotných dresech (s výjimkou brankáře, který smí nosit dres odlišné barvy od zbytku družstva). Každý hráč musí mít na zadní straně dresu své číslo, které musí být našité nebo natisknuté. Jestliže má hráč dlouhé vlasy, které zakrývají číslo na dresu, musí nosit vlasy stažené do ohonu nebo pod přilbou. V případě, že některé z hrajících družstev nebude mít k dispozici jednotné dresy, oznámí tuto skutečnost, v rámci oboustranně slušného chování, soupeři. Nejednotnost dresů se nepovažuje za porušení pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP.

Rozhodčí
- utkání řídí jeden (1) až dva (2) rozhodčí s odpovídající licencí. Nepodaří-li se pro utkání sehnat žádného rozhodčího, každý team si určí jednoho (1) hráče, kteří budou utkání řídit.

Kanadské bodování
- kanadské body se hráčům přidělují dle vyhotoveného Zápisu o utkání, který byl po skončení utkání řádně zkontrolován a podepsán oběma kapitány hrajících teamů. Jeden (1) kanadský bod se přidělí hráči, který vstřelí branku a jeden (1) kanadský bod se přidělí hráči, který na vstřelenou branku přihrál. Kanadské bodování se započítává až po odehrání základního kola.

Pohár
- team, který bude mít v držení putovní pohár je povinen jej opatrovat tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že se tak stane a pohár bude znatelně poškozen, případně zničen, tak team, který jej má v držení, na vlastní náklady pořídí nový identický pohár. Každý z teamů na ceny přispíval a mají nárok na nepoškozený pohár!!! Jedná se o putovní ceny.

Herní systém
- v soutěži PODŘIPSKO CUP se používá dvoubodový systém. Při dvoubodovém systému jsou body udělovány takto:
a) dva body vítěznému teamu,
b) po jednom bodu každému teamu za nerozhodný výsledek,
c) za prohrané utkání žádný bod.

HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE PODŘIPSKO CUP

Základní část - odehraje se na jedno (1) rozdělovací kolo (každý s každým). Po odehrání základní části se soutěž PODŘIPSKO CUP rozdělí na skupinu A (tvoří teamy umístěné na 1. až 6. místě) a skupinu B (tvoří teamy umístěné na 7. až 11. místě). Ve skupinách A a B se utkání odehrají jednokolově (každý s každým). Utkání základní části se hrají 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut. O pořadí rozhoduje:
1. Vyšší počet bodů,
2. Vzájemné zápasy,
3. Vyšší brankový rozdíl (skóre),
4. Větší počet vstřelených branek.
Po odehrání základní části se soutěž PODŘIPSKO CUP rozdělí na skupinu PLAY OFF a PLAY OUT.

PLAY OFF
:
do skupiny play off postupuje všech šest (6) teamů ze skupiny A a dva (2) teamy ze skupiny B, umístěné na 1. a 2. místě. Team ze skupiny B, umístěný na 1. místě, bude do play off tabulky dopsán na 7. místo a team ze skupiny B, umístěný na 2. místě, bude do play off tabulky dopsán na 8. místo.
Play off čtvrtfinále - odehraje se systémem na dvě (2) utkání. O postupujícím rozhoduje vítězné utkání, nehraje se utkání třetí. V případě nerozhodného stavu, po dvou odehraných utkání, následují tři (3) samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut. Dvojice pro play off čtvrtfinále určí postavení postupujících po odehrání základní části:
1. - 8.                    2. - 7.                     3. - 6.                    4. - 5.
Play off semifinále - odehraje se systémem na dvě (2) utkání. O postupujícím rozhoduje vítězné utkání, nehraje se utkání třetí. V případě nerozhodného stavu, po dvou odehraných utkání, následují tři (3) samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut. Dvojice pro play off semifinále určí postavení postupujících po odehrání základní části.
Play off finále o 1. místo - hraje se na dvě (2) vítězná utkání. Nebude-li určen vítěz po dvou odehraných utkání, následuje utkání třetí. V případě nerozhodného stavu, po třetím odehraném utkání, následují tři (3) samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba sto (100) minut. Po II. třetině následuje úprava ledu, kterou si domlouvají hrající teamy se správcem zimního stadionu, Tomáš Dudek, mob. 606 337 797, e-mail: dudek@hcroudnice.cz

Play off finále o 3. místo
- hraje se na jedno (1) vítězné utkání. V případě nerozhodného stavu následují tři (3) samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Utkání se hraje 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba sto (100) minut. Po II. třetině následuje úprava ledu, kterou si domlouvají hrající teamy se správcem zimního stadionu, Tomáš Dudek, mob. 606 337 797, e-mail: dudek@hcroudnice.cz

PLAY OUT
:
Play out - hrají teamy umístěné na 3. až 5. místě skupiny B. Ve skupině Play out se spolu teamy utkají jednokolově každý s každým. V případě nerozhodného stavu následují tři (3) samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. Utkání Play out se hrají 3 x 15 minut čistého času, na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut.
Kontumace utkání
- posuzuje a uděluje vedení soutěže PODŘIPSKO CUP
- nastává vždy při porušení pravidel soutěže PODŘIPSKO CUP                                                                         - kontumace utkání se může provést i zpětně
- skóre 0:5 v neprospěch kontumovaného mužstva
- dva (2) body do tabulky pro soupeře provinilce
- skóre 0:5 se zanese i do celkové tabulky vstřelených a obdržených branek u obou soupeřů
- u soupeře kontumovaného mužstva se kanadské bodování z dosažených branek ponechá                   - oboustranný kontumační výsledek znamená započítání poměru branek 0:5 v neprospěch obou teamů, body se nepřiznají nikomu
Místo utkání:

  • Zimní stadion Roudnice nad Labem

Pravidla pro utkání:
Soutěž PODŘIPSKO CUP se hraje dle pravidel ČSLH upravené směrnicí č. 40 pro hru tělem a holí v žákovských a dorosteneckých kategorií.
Utkání základní části, play off a play out se hrají 3 x 15 minut čistého času. Na odehrání utkání je vyhrazena doba osmdesát (80) minut.
Utkání Play off finále o 1. místo a Play off finále o 3. místo se hrají 3 x 15 minut čistého času. Na odehrání utkání je vyhrazena doba sto (100) minut.
Utkání řídí dva (2) rozhodčí s odpovídající licencí, není-li uvedeno jinak. Žádný z nich není označen jako hlavní, oba disponují všemi pravomocemi hlavního i čárového rozhodčího. Dalším řídícím je časoměřič, který ve svém boxu kontroluje zápis a pořizuje jeho doplnění tak, aby bylo možné z něho vystupovat při tvorbě statistik (střelec branky, asistence, vyloučení nebo případné doplňující informace jako zranění, komentáře apod.).
Zápis k utkání slouží jako pomůcka pro STK ke zdárnému řízení soutěže, případně pro disciplinární komisi jako podnět k zahájení disciplinárního řízení. Není to oficiální dokument a nemůže sloužit k jakýmkoli občansko-právním účelům.
Zápis o utkání je předtištěný a je uložen v boxu časoměřičů.
Do zápisu může zapisovat pouze časoměřič, rozhodčí a kapitán teamu. Pokud chce do zápisu někdo něco dodat, požádá o to rozhodčího nebo kapitána. Ten tak učiní za předpokladu, že ona poznámka bude věcná (např. stížnost).
V zápise, stejně jako na ledě bude označen kapitán, který smí jako jediný jednat (v rámci oboustranně slušného chování) s rozhodčím. Pokud nebude označen, nemusí ho rozhodčí respektovat jako kapitána. Za označení se považuje písmeno "C" (pokud chybí v utkání tradiční kapitán a písmena jsou na dresech natištěna, může to být i asistent označený písmenem "A"). Jakékoliv diskuse s rozhodčím se vedou pouze v ohraničeném prostoru pro rozhodčí u časomíry.
Zakázané uvolnění - posuzuje se dle starých pravidel.
Kotouč z dohledu v prostoru brankoviště - pokud rozhodčí ztratí kotouč z dohledu v prostoru brankoviště a není si 100% jistý, zda prošel brankovou čáru a není možné takový stav objektivně posoudit, rozhodčí může nařídit trestné střílení.
Tresty:
- hráči, kterému byl v utkání uložen Osobní trest (10), Osobní trest do konce utkání (OK) nebo větší trest a automatický osobní trest do konce utkání (5+OK), mu bude automaticky zastavena činnost na jedno (1) nejbližší utkání v soutěži PODŘIPSKO CUP.
- hráči, kterému byl v utkání uložen trest PODKOPNUTÍ, mu bude automaticky zastavena činnost na dvě (2) nejbližší utkání v soutěži PODŘIPSKO CUP.
- hráči, kterému byl v utkání uložen osobní trest do konce utkání za napadení rozhodčího, mu bude automaticky zastavena činnost na pět (5) nejbližší utkání v soutěži PODŘIPSKO CUP popřípadě může být uložen až doživotní STOP v soutěži PODŘIPSKO CUP.
Napadení rozhodčího - kterémukoli hráči, brankáři, trenérovi nebo nehrajícímu funkcionáři týmu, který se rozhodčího úmyslně dotkne rukama či holí, drží ho, strčí do něho nebo ho napadne rukama, holí nebo tělem, podrazí, sekne či jakýmkoli způsobem udeří nebo na rozhodčího plivne, zesměšňuje, narušuje nebo poškozuje řízení utkání, na ledě nebo mimo led i na jakémkoliv místě na stadionu a v připojených prostorách, během nebo po skončení utkání udělá sprostý posuňek vůči kterémukoli rozhodčímu, se uloží osobní trest do konce utkání.
Třetí vyšší trest - za udělení třetího (3) vyššího trestu /Osobní trest (10), Osobní trest do konce utkání (OK), větší trest a automatický osobní trest do konce utkání (5+OK)/, bude hráči automaticky zastavena činnost do konce probíhající sezóny.
Za VRAŽENÍ NA HRAZENÍ bude hráči uložen větší trest a automatický osobní trest do konce utkání (5+OK)
Za NARAŽENÍ ZEZADU bude hráči uložen větší trest a automatický osobní trest do konce utkání (5+OK)
Dodatečná disciplinární opatření - disciplinární komise smí dle svého posouzení zkoumat jakýkoliv incident, který se stane ve spojitosti s jakýmkoliv soutěžním utkáním soutěže PODŘIPSKO CUP. Disciplinární komise může disciplinárně potrestat hráče, brankáře, trenéra nebo nehrajícího funkcionáře týmu za jakýkoliv přestupek spáchaný během utkání nebo po něm, bez ohledu na to, zdali tento přestupek potrestal(i) hlavní rozhodčí.

Disciplinární komise - komisi tvoří rozhodčí soutěže PODŘIPSKO CUP.
PLATBY:

  • Časomíra: 300,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 150,- Kč (platba před zahájením utkání)
  • 1. rozhodčí: 800,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 400,- Kč (platba před zahájením utkání)
  • 2. rozhodčí: 1 200,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 600,- Kč (platba před zahájením zápasu)
  • Ledová plocha: 4 000,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 2 000,- Kč
  • Celkem za utkání: 5 500,- Kč / 5 100,- Kč = na jedno mužstvo/utkání: 2 750,- Kč / 2 550,- Kč
  • pokuta za neodehraný zápas 4 000,- Kč
  • Platba pro rozhodčí a časomíru bude provedena vždy před zahájením utkání. Platbou dávají hrající teamy rozhodčím a časomíře na vědomí, že je možné utkání zahájit.
  • Platby rozhodčích soutěže PODŘIPSKO CUP pro sezónu 2023/2024 se řídí dle Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 149 upravující odměňování rozhodčích, Příloha č. 2 Sazebník odměn, Soutěž: Okresní soutěže seniorů.

Aktualizace a údržba webu soutěže: 500,- Kč (každý team na sezónu; nově příchozích team 1.000,- Kč v prvním roce). Finanční částku jsou teamy povinni uhradit do 30. září. Team, který v požadovaný termín finanční částku neuhradí, mu administrátor webu nebude počítat body do tabulky. Finanční částku za aktualizaci a údržbu webu je možné zaslat na číslo účtu: 1699252029 /3030

 

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 40
upravující
domácí ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí

1. Následující domácí ustanovení platí:

a) Ve všech utkáních hraných v České republice, včetně mezinárodních, turnajových a přátelských.

b) Od 1. června 2005 bez časového omezení.

2. Je dovolena hra tělem:

a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu - tzv. „trychtýř“). Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.

b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným
směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad - situace jeden proti
jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za
nedovolený.

c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího hráče.

3. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje, je zakázáno:

a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším
podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

4. Posuzování:

a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází
nevědomky, nemají být trestány.

b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají
se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost,
525 Krosček, 537 Sekání.

c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění nebo č. 522 Napadení.

d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523
Naražení zezadu. Za porušení tohoto pravidla není možné v soutěžích uvedených v čl. 1. a) uložit
jen menší trest a osobní trest. I když se hráč takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul loktem nebo kolenem, Napadení, Vražení na hrazení apod. bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu, neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.

e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, jeli tak uvedeno v pravidlech.

f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit
nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrně hrubá hra a uložen trest ve hře.

5. Nesportovní chování:

a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici podle pravidla č. 551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového jednání.

b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a
trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění musí být zákrok
posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán
větším trestem a osobním trestem do konce utkání.

Schváleno VV ČSLH dne 25. května 2005.

Tato vnitřní směrnice je platná dnem schválení VV ČSLH, účinnosti nabývá dnem 01.05.2005 a datem
nabytí účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.

V Praze dne 25.05.2005